“Contruïm avui, pensant en demà“

 

Per afrontar amb garanties els seus projectes de reforma contam amb un equip humà qualitficat i amb experiència. Des de la reforma d’un petit bany a la completa redistribució d’una vivenda o d’un local comercial, oferim total garanti a preus ajustats.

 

Construim el xalet, la casa de camp o la vivenda unifamiliar que desitgi. Realitzam assessorament, coordinació i execu-ció de projectes d’obra nova.

 
 

Realitzam estudis geobiològics, projectes bioclimàtics i assessoram respecte a materials ecològics per a una construcció sana. Oferim diferents materials per a la construcció, per a que vostè trii allò que més li convengui.

EMPLEATS

9

EXPERIÈNCIA

145 anys

OBRES I REFORMES

1.452

CLIENTS IMPORTANTS

100%